Informácie, rezervácie

Prevádzkovateľ: Agrex s.r.o.
konateľ spoločnosti Peter Legnár
telefón: +421 58/734 49 54
mobil: +421 911 999 928
e-mail: info@triruze.sk, bea@triruze.sk

Adresa

Reštaurácia Tri Ruže Rožňava
Námestie Baníkov 32, 048 01 Rožňava